За нас

 

Фирма ТУРНА 91 ООД е основана през  2010 год. и не е прекъсвала основната си дейност. Регистрирана е по ДДС и е специализирана в строително-монтажни и ремонтни работи на жилищно, заводско, административно строителство и офиси, апартаменти, хранилища, складови помещения и др. Разполагаме с квалифициран и обучен персонал, необходимата механизация и капацитет за изпълнение на възложените от Вас строително-монтажни работи. Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите през 2013 год. с  I  и  IV група строежи от ІII до V категория.

През декември 2012г. ТУРНА 91 ООД успешно започна въвеждането на Интегрирана Система за Управление /ИСУ/, състояща се от система за Управление на Качеството и Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд:

EN ISO 9001 : 2008

BS OHSAS 18001 : 2007

През януари 2015 фирмата успешно въвежда и Интегрирана Система за Управление /ИСУ/ за Опазване на околната среда и управление на отпадъците

 ISO 14000 : 2004

            Разполагаме с богата гама лека и тежка строителна механизация. Складова база и офис в кв.Абдовица

Фирмата работи с качествени ръчни инструменти и електро уреди, които поддържа в добро техническо състояние. Фирма КОПИЛИНК ЕООД, регистрирана с рег. № РД-16-581 от 14.10.2005 от М-во на Икономиката и Енергетиката, с Удостоверение за придобита пета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и по ел. мрежи проверява ежемесечно и документира техническото състояние на ръчните електро инстументи. Фирмата има дългогодишно успешно сътрудничество със „МЕДИГРУП Бургас“ ЕООД. Те провеждат ежегодни обучения на служителите ни, съгласно Наредба №4 от 1998г.

Фирма Турна 91 ООД е наследник на фирма СД „Турна – Петков и Сие” която е основана през 1991 год. и не е прекъсвала основната си дейност.

За доброто си представяне и качествена работа фирмата има Похвални писма от Военно – историческия музей, референции от фабрики на ”БУЛСАТКОМ” в гр.София и гр.Полски тръмбеж, сервизна база на АРН Сервиз в с.Яна и „АВТО Лъч” ООД. С повечето си клиенти имаме дългогодишно успешно сътрудничество и сключени Договори за СМР и поддръжка.